Dodatkowe informacje

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU