/ Program

 28 września 2021

 • 08:00-09:00

  Rejestracja uczestników
  Poczęstunek dla zarejestrowanych uczestników
  Czas dla uczestników na zostawienie materiałów marketingowych w salach wystawowych

 • 09:00-9:45

  Sala Prasowa – Parter

  OFICJALNE OTWARCIE

  Do uczestnictwa w oficjalnym otwarciu wydarzenia Civil & MilitaryAeromixer zostaną zaproszeni przedstawiciele następujących instytucji, partnerów i patronatów: Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, Agencji Rozwoju Przemysłu, banku PKO Bank Polski, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK”, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Confindustria Est Europa, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Urzędu Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

  Moderator: Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

 • 09:45-10:30

  Sala Prasowa – Parter

  KONFERENCJA PLENARNA

  Prezentacje: Przemysł lotniczy w Polsce: wyzwania, problemy i perspektywy rozwoju na przyszłość

  Tematyka: Polski Przemysł Lotniczy zarówno cywilny, jak i wojskowy może zapewnić Polsce w przyszłości duży potencjał rozwojowy i wytwórczy. Przemysł ten powinien być rozwijany na bazie dotychczasowych osiągnięć tak, aby sprostać wyzwaniom przyszłości i przynieść w przyszłości wymierne korzyści dla Kraju. Działalność i rozwój Polskiego Przemysłu Lotniczego powinna charakteryzować się szeroką i partnerską współpracą zakładów przemysłowych, resortowych placówek naukowo-badawczych i ośrodków akademickich i musi być stymulowany i wspierany przez odpowiednią politykę i działania władz ustawodawczych i wykonawczych RP.

  Moderator: Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych – Fraunhofer Project Center (CAMT-FPC) przy Politechnice Wrocławskiej.

 • 10:30-11:15

  Sala Prasowa – Parter

  PANELE DYSKUSYJNE

  Panel dyskusyjny nr 1 pod patronatem Collins Aerospace

  Tytuł: Additive Manufacturing i branża lotnicza, zwycięska kombinacja

  Tematyka: Additive Manufacturing, jedna ze zmian paradygmatu leżąca u podstaw rewolucji określanej jako Przemysł 4.0, stale się rozwija. Proces ten, w sektorze lotniczym, przekłada się na produkcję lekkich komponentów strukturalnych o innowacyjnej formie, które tworzą i sumują kolejne warstwy materiału, a których wytworzenie nie byłoby możliwe za pomocą tradycyjnych technik odlewania i formowania. Rewolucja Additive Manufacturing ma radykalny wpływ na logistykę, zmniejszając koszty produkcji. Możliwość wewnętrznej produkcji komponentów lotniczych w technice Additive Manufacturing może pozwolić na nowe zarządzanie logistyką części zamiennych samolotów i helikopterów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. W tym technologicznym procesie najważniejsza jest ścisła współpraca między firmami z branży a siłami zbrojnymi i administracją obrony, kontakty i wymiana informacji z największymi instytucjami badawczymi i politechnikami krajowymi i zagranicznymi, a także, co jest równie ważne, posiadanie koniecznych certyfikatów jakości zarówno procesu, jak i produktu.

  Moderator: Natalia Khandros – Global Engineering Center Director – Collins Aerospace Wrocław

 • 11:15-12:00

  Panel dyskusyjny nr 2 – pod patronatem Pratt & Whitney

  Tytuł: Przemysł 4.0 i innowacje procesów produkcyjnych w sektorze lotniczym

  Tematyka: Przemysł 4.0 to rewolucja, której celem jest radykalna zmiana wszystkich najważniejszych lotniczych procesów produkcyjnych i która stawia w centrum uwagi takie kluczowe zagadnienia jak robotyka, automatyka, rzeczywistość poszerzona, zarządzanie ogromnymi i złożonymi ilościami informacji i tzw. Big Data. Proces ten stał się konieczny ze względu na fakt, że przemysł lotniczy zmuszony jest zwiększyć tempo produkcji, aby sprostać rozwojowi ruchu lotniczego i konieczności modernizacji istniejącej floty samolotów. Inwestycje wspierać będą cyfrową transformację urządzeń produkcyjnych, a także przyczynią się do opracowania technologicznych platform additive & advanced manufacturing oraz logistyki 4.0

  Moderator: Wojciech Wasik – Prezes Zarządu Pratt & Whitney Kalisz S.A.

 • 12:15-13:00

  Przerwa obiadowa

 • 13:00-13:30

  SALA BIZNESOWA – I PIĘTRO
  AEROMIXER BUSINESS MEETINGS 

  Oficjalne otwarcie showroomów i spotkań biznesowych Aeromixer

  Prezenter: Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

  Z udziałem:
  Fabrizio Bosetti – CEO firmy Bosetti Global Consulting
  Radosław Majda – Prezes Zarządu Collins Aerospace Wrocław

 • 13:30-15:30

  Sala Euro – Drugie piętro

  Panel dyskusyjny nr 3 – pod patronatem Politechniki Wrocławskiej

  Tytuł: Nowe projekty i inwestycje w sektorze lotniczym na Dolnym Śląsku

  Tematyka: Podczas panelu będziemy mieli okazję dowiedzieć się jakie nowe inwestycje i projekty związane z sektorem lotniczym są realizowane na obszarze Dolnego Śląska i w jego okolicach. W szczególności będziemy mogli pogłębić naszą wiedzę na temat ważnych projektów, takich jak „Smart Factory” i „Giga Tomograf” Politechniki Wrocławskiej, usłyszeć o nowej siedzibie Uniwersytetu Coventry we Wrocławiu (Aviation Management) czy o nowych kursach inżynierskich dla sektora lotniczego na Politechnice Wrocławskiej, poznać Flaris LAR1 Metal Master – 5-miejscowego JET-a produkowanego w Jeleniej Górze, który jest na etapie uzyskania certyfikatu S1, uruchomieniu Portu Lotniczego dla dronów, realizacji Strategii „Przedsiębiorczy Wrocław 2030” oraz projektu Vinci Power Nap, a także o innych ciekawych projektach.

  Moderator: Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych – Fraunhofer Project Center (CAMT-FPC) przy Politechnice Wrocławskiej

 • 15:30-17:00

  Koordynator spotkań biznesowych Aeromixer – Alessandro Saglio

  Sesje spotkań rotacyjnych

  Sesje spotkań dwustronnych i “B2B+”

  Showroomy

 • 17:00-17:15

  Oficjalne zakończenie spotkań biznesowych Aeromixer oraz showroomów

  Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

  Z udziałem:
  Enrico Ciullo – Koordynator Civil & Military Aeromixer

 • 17:15-19:00

  SALA DIAMENTOWA – II PIĘTRO 

  OPEN NETWORKING / WROCŁAWSKA GALA LOTNICZA / KOLACJA

  Oficjalne otwarcie i Koncert jazzowy

  Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

  Z udziałem:
  Enrico Ciullo – Koordynator Civil & Military Aeromixer
  Przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia

 • 19:00

  Oficjalne zakończenie wydarzenia Civil & Military Aeromixer wydanie 2020

  Krzysztof Szwałek – dziennikarz ekonomiczny

  Do uczestnictwa w oficjalnym otwarciu zostali zaproszeni przedstawiciele następujących instytucji, ich obecność do potwierdzenia: Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, Ambasady Włoch w Warszawie.

  Do wygłoszenia referatów na ww. tematy paneli dyskusyjnych zostali zaproszeni przedstawiciele następujących instytucji i firm lotniczych, ich obecność do potwierdzenia: Polska Grupa Zbrojeniowa; Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego; Pratt & Whitney, Dowództwo Sił Powietrznych i Wojsk Lotniczych, Leonardo Group, Airbus Group, Lockheed Martin, General Electric, Avio Aero, Flaris.

 • 08:00-09:00

  Rejestracja Uczestników

 • 09:00-10:00

  Konferencja Plenarna

 • 10:00-12:00

  Panele dyskusyjne

 • 12:00-12:30

  Lunch

 • 13:00-16:30

  Spotkania biznesowe Aeromixer
  – Spotkania przy stołach rotacyjnych
  – Spotkania dwustronne 1to1

 • 13:00-16:30

  Showroom

 • 16:30-18:00

  Kolacja/Open Networking/Koncert

MAIN ORGANIZER:

REJESTRACJA

Infodesk: tel. PL/IT: +48 71 338 65 44, tel. PL/EN: +48 71 338 65 66, fax: +48 71 338 65 55, e-mail: info@aeromixer.eu

Realizacja strony trzypunkty.pl