/ Program

 21 września 2021

 • 08:00-09:00

  Rejestracja uczestników
  Poczęstunek dla zarejestrowanych uczestników

 • 09:00-10:00

  Sala Prasowa – Parter

  OFICJALNE OTWARCIE

  Prezenter: Monika Suder – Dziennikarka

   

  Zaproszeni goście:

  Jakub Mazur – Wiceprezydent Miasta Wrocław

  Patrick T. Slowinski – Konsul Generalny USA w Krakowie

  Krzysztof Drynda – Prezes Zarządu – Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

  Fabrizio Bosetti – CEO – Bosetti Global Consulting

  Monika Ciesielska- Mróz – Wrocław Branch Director – Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

  Paweł Pałubiński  – General Manager – Collins Aerospace Wrocław

  Przemysław Bożek – Prezes Zarządu – Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  Paweł Kurtasz  – Wiceprezes – Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

  Simone Granella – Prezes Zarządu – Confindustria Polonia

  Aldo Amati – Ambasador – Ambasada Włoch w Warszawie – wyświetlenie powitania

  Robert Ślawski – Dyrektor Południowo – Zachodniego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego we Wrocławiu – PKO Bank Polski S.A.

  Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych – Fraunhofer Project Center (CAMT-FPC) – Politechnika Wrocławska

 • 10:00-10:50

  Sala Prasowa – Parter

  KONFERENCJA PLENARNA

  Prezentacje: Przemysł lotniczy w Polsce: wyzwania, problemy i perspektywy rozwoju na przyszłość

  Tematyka: Polski Przemysł Lotniczy zarówno cywilny, jak i wojskowy może zapewnić Polsce w przyszłości duży potencjał rozwojowy i wytwórczy. Przemysł ten powinien być rozwijany na bazie dotychczasowych osiągnięć tak, aby sprostać wyzwaniom przyszłości i przynieść w przyszłości wymierne korzyści dla Kraju. Działalność i rozwój Polskiego Przemysłu Lotniczego powinna charakteryzować się szeroką i partnerską współpracą zakładów przemysłowych, resortowych placówek naukowo-badawczych i ośrodków akademickich i musi być stymulowany i wspierany przez odpowiednią politykę i działania władz ustawodawczych i wykonawczych RP.

  Prezenter: Monika Suder – Dziennikarka

  WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW:

  Wojciech Wasik – Prezes Zarządu – Pratt & Whitney Kalisz i Członek Zarządu – Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego

  Tytuł: Przemysł lotniczy: szanse i zagrożenia

  Angelo Vallerani – Prezes – Lombardia Aerospace Cluster

  Tytuł: Lombardia Aerospace Cluster: szanse na polskim rynku

  Marco Lupo – Prezes – Leonardo Poland S.A.

  Tytuł: Leonardo w Polsce: Obecność i możliwości biznesowe

  Petr Tomášek – Dyrektor Wykonawczy – Moravian Aerospace Cluster

  Tytuł: Czeski Klaster Lotniczy: Polsko-czeska współpraca w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki

  Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu – Śląski Klaster Lotniczy

  Tytuł: Śląski Klaster Lotniczy i jego rola we wspieraniu przedsiębiorstw

  Jan Dolaniecki –Dyrektor ds. Handlu i Logistyki – Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A

  Tytuł: Poszukiwanie sposobów redukcji kosztów i wdrażanie rozwiązań ECO dla linii lotniczych

  Marcin Kuczkowski – Senior Manufacturing Staff Manager – GE Aviation

  Tytuł: Wyzwania łańcucha dostaw w przemyśle lotniczym w Polsce

  Piotr Bujak – Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych – PKO Bank Polski S.A.

  Tytuł: Otoczenie przemysłu lotniczego – główne trendy

  Marek Dras – Członek Zarządu – Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego

  Tytuł: COVID-19 – Wpływ pandemii COVID-19 na polski biznes lotniczy

 • 10:50-11:40

  Sala Prasowa – Parter

  PANELE DYSKUSYJNE

  Panel dyskusyjny nr 1 pod patronatem Collins Aerospace

  Tytuł: Additive Manufacturing i branża lotnicza – zwycięska kombinacja

  Tematyka: Additive Manufacturing, jedna ze zmian paradygmatu leżąca u podstaw rewolucji określanej jako Przemysł 4.0, stale się rozwija. Proces ten, w sektorze lotniczym, przekłada się na produkcję lekkich komponentów strukturalnych o innowacyjnej formie, które tworzą i sumują kolejne warstwy materiału, a których wytworzenie nie byłoby możliwe za pomocą tradycyjnych technik odlewania i formowania. Rewolucja Additive Manufacturing ma radykalny wpływ na logistykę, zmniejszając koszty produkcji. Możliwość wewnętrznej produkcji komponentów lotniczych w technice Additive Manufacturing może pozwolić na nowe zarządzanie logistyką części zamiennych samolotów i helikopterów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. W tym technologicznym procesie najważniejsza jest ścisła współpraca między firmami z branży a siłami zbrojnymi i administracją obrony, kontakty i wymiana informacji z największymi instytucjami badawczymi i politechnikami krajowymi i zagranicznymi, a także, co jest równie ważne, posiadanie koniecznych certyfikatów jakości zarówno procesu, jak i produktu.

  Moderator: Anna Szewczyk – Global Engineering & Technology Center Director – Collins Aerospace Wrocław

  Paneliści:

  Tomasz Żochowski – EDC Additive Business Manager – GE Aviation

  Tomasz Kurzynowski – Director BADMAT Center – Politechnika Wrocławska

  Krzysztof Marugi – R&D Manager – Avio Polska

  Aleksander Banaś – Kierownik Sekcji Technicznej – Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

  dr inż. Mikołaj Jarkowski – Dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

 • 11:40-12:30

  Panel dyskusyjny nr 2 – pod patronatem Pratt & Whitney

  Tytuł: Przemysł 4.0 i innowacje procesów produkcyjnych w sektorze lotniczym

  Tematyka: Przemysł 4.0 to rewolucja, której celem jest radykalna zmiana wszystkich najważniejszych lotniczych procesów produkcyjnych i która stawia w centrum uwagi takie kluczowe zagadnienia jak robotyka, automatyka, rzeczywistość poszerzona, zarządzanie ogromnymi i złożonymi ilościami informacji i tzw. Big Data. Proces ten stał się konieczny ze względu na fakt, że przemysł lotniczy zmuszony jest zwiększyć tempo produkcji, aby sprostać rozwojowi ruchu lotniczego i konieczności modernizacji istniejącej floty samolotów. Inwestycje wspierać będą cyfrową transformację urządzeń produkcyjnych, a także przyczynią się do opracowania technologicznych platform additive & advanced manufacturing oraz logistyki 4.0

  Moderator: Jacek Połap – Wiceprezes ds. finansowych – Pratt & Whitney Kalisz S.A.

  Paneliści:

  Marcin Trajer – EDC European Turbine Airfoil Center Leader – GE Aviation

  Paweł Birecki – Head of Customer Business – Xeos sp. z o.o.

  Rafał Trzaska – Dyrektor Operacyjny – Bergman Engineering Sp. z o.o.

  Paolo Barbatelli – Chief Sales & Innovation Officer – Elettrotecnica Rold S.r.l.

  Bogdan Klapyta – Senior Operations Leadership Manager  – Avio Polska

  Bartosz Hoder – IT Site Leader – Digital Factory – Avio Polska

  Jacek Reiner – prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej – Kierownik Laboratorium MVLAB

 • 12:30-13:30

  Przerwa obiadowa

 • 13:30-14:00

  SALA BIZNESOWA – I PIĘTRO
  AEROMIXER BUSINESS MEETINGS 

  Oficjalne otwarcie showroomów i spotkań biznesowych Aeromixer

  Prezenter: Monika Suder – Dziennikarka

  Z udziałem:
  Fabrizio Bosetti – CEO – Bosetti Global Consulting
  Paweł Pałubiński – General Manager – Collins Aerospace Wrocław

 • 13:45-15:30

  Sala Prasowa – Parter

  Panel dyskusyjny nr 3 – pod patronatem Politechniki Wrocławskiej

  Tytuł: Nowe projekty i inwestycje w sektorze lotniczym na Dolnym Śląsku

  Tematyka: Podczas panelu będziemy mieli okazję dowiedzieć się jakie nowe inwestycje i projekty związane z sektorem lotniczym są realizowane na obszarze Dolnego Śląska i w jego okolicach. W szczególności będziemy mogli pogłębić naszą wiedzę na temat ważnych projektów, takich jak „Smart Factory” i „Giga Tomograf” Politechniki Wrocławskiej, usłyszeć o nowej siedzibie Uniwersytetu Coventry we Wrocławiu (Aviation Management) czy o nowych kursach inżynierskich dla sektora lotniczego na Politechnice Wrocławskiej, poznać Flaris LAR1 Metal Master – 5-miejscowego JET-a produkowanego w Jeleniej Górze, który jest na etapie uzyskania certyfikatu S1, uruchomieniu Portu Lotniczego dla dronów, realizacji Strategii „Przedsiębiorczy Wrocław 2030” oraz projektu Vinci Power Nap, a także o innych ciekawych projektach.

  Moderator: Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych – Fraunhofer Project Center (CAMT-FPC) przy Politechnice Wrocławskiej

  Prelegenci:

  Jacek Lewandowski – Campus Director – Coventry University

  Magdalena Filcek – Creator of the Vinci Power Nap®

  Rafał Ładziński – Prezes Zarządu – Metal Master

  Emilia Mazgajczyk – Adiunkt – Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji – Politechnika Wrocławska

  Ppłk dr Józef Ledzianowski – Dziekan wydziału zarządzania – Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 • 14:00-18:00

  Koordynator spotkań biznesowych Aeromixer – Alessandro Saglio

  Sesje spotkań rotacyjnych

  Sesje spotkań dwustronnych i “B2B+”

  Showroomy

 • 18:00-18:15

  Oficjalne zakończenie spotkań biznesowych Aeromixer oraz showroomów

  Enrico Ciullo – Koordynator Civil & Military Aeromixer

 • 18:15-20:00

  SALA DIAMENTOWA – II PIĘTRO 

  OPEN NETWORKING / WROCŁAWSKA GALA LOTNICZA / KOLACJA

  Oficjalne otwarcie i przedstawienie bandu Tomasz Pruchnicki Trio

  Prezenter: Monika SuderDziennikarka

   

   

 • 20:00

  Oficjalne zakończenie wydarzenia Civil & Military Aeromixer wydanie 2021

 • 08:00-09:00

  Rejestracja Uczestników

 • 09:00-10:00

  Konferencja Plenarna

 • 10:00-12:00

  Panele dyskusyjne

 • 12:00-12:30

  Lunch

 • 13:00-16:30

  Spotkania biznesowe Aeromixer
  – Spotkania przy stołach rotacyjnych
  – Spotkania dwustronne 1to1

 • 13:00-16:30

  Showroom

 • 16:30-18:00

  Kolacja/Open Networking/Koncert

MAIN ORGANIZER:

REJESTRACJA

Infodesk: tel. PL/IT: +48 71 338 65 44, tel. PL/EN: +48 71 338 65 66, fax: +48 71 338 65 55, e-mail: info@aeromixer.eu

Realizacja strony trzypunkty.pl