CIVIL & MILITARY AEROMIXER

Jednodniowe międzynarodowe spotkanie networkingowe oparte na softwarze B2BSmartMixer®,
podczas którego spotkają się firmy dostawców
i producentów branży lotniczej

/ Aeromixer

Innowacyjny system informatyczny wspierający
wydarzenia bazujące na formule szybkich spotkań biznesowych

Jedyny i innowacyjny software firmy Bosetti Global Consulting pozwalający na

  • planowanie wielokrotnych spotkań bez ryzyka ich powtórzenia się
  • połączenie firm w grupy tematyczne zwiększające częstotliwość sukcesu pojedynczych spotkań
  • zorganizowanie spotkań dwustronnych z rezerwacją z „Kluczowymi Uczestnikami” wydarzenia

  • zarządzanie „spersonalizowanymi programami” spotkań dla różnych przedstawicieli pojedynczej firmy
  • wygenerowaniu dla każdego uczestnika przed wydarzeniem własnego programu ze szczegółowym planem pojedynczych spotkań (uwzględniając spotkania dwustronne i przy stołach rotacyjnych)
  • zarządzaniu w sposób innowacyjny zmiennością języka obcego podczas spotkań i wielu innych czynności, w których uczestnicy będą mogli wziąć udział podczas wydarzenia

IDEA

Idea Aeromixer bazuje się na strukturze „speed dating” – „szybkich randek”. Wydarzenie to zrzesza firmy produkcyjne i usługowe z branży lotniczej, zarówno polskie jak i zagraniczne, które chcą przedstawić swoją firmę w celu nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych, dzięki którym możliwa będzie realizacja nowych projektów oraz wspólnych przedsięwzięć, czy też nowych inwestycji w Polsce.

UCZESTNICY

OEMS

Original Equipment Manufacturer(s):
Producenci helikopterów, samolotów i silników do samolotów/helikopterów.

DOSTAWCY (Tier 1, Tier 2, Tier 3)

Producenci komponentów, elementów, osprzętu do samolotów, helikopterów i silników do samolotów/helikopterów oraz dostawcy powiązanych z tym usług (montaż, obsługa/projektowanie linii produkcyjnych, B&R itp.).

Instytucje z branży lotniczej

Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego (np. instytucja wchodząca w skład Politechniki) będące dostawcą produktów i/lub usług dla OEM i Dostawców (Tier 1, Tier 2 i Tier 3).

New Entries

Firmy posiadające zakłady produkcyjne w Polsce, znajdujące się na etapie certyfikacji swoich produktów lub usług przeznaczonych dla branży lotniczej lub które zamierzają rozpocząć procedury certyfikacyjne.

Jednostki publiczne

Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego inne niż te wskazane w kategorii „Instytucje”, tj.: podmioty publiczne; władze na szczeblu lokalnym; uniwersytety/politechniki; izby handlowe; klastry lotnicze, ambasady i przedstawicielstwa polityczne itp.

WYDARZENIE SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI

W Business Mixerze można wziąć udział również  w formie online!

STOŁY ROTACYJNE B2B

Uczestnicy spotkań przy stołach rotacyjnych będą mieli okazję porozmawiać przede wszystkim z przedstawicielami firm producentów OEMS i dostawców, instytucji z branży lotniczej oraz firm „New Entries”. Każdy stół pomieści 8 firm i 1 tłumacza/moderatora. Jedna sesja spotkania trwać będzie w sumie 16 minut, przy czym każda firma będzie miała 2 minuty na przedstawienie się. Tłumacz języka polskiego i angielskiego zapewni wsparcie językowe na żądanie firmy, która wyrazi taką potrzebę. Po zakończeniu danej sesji spotkania uczestnicy przesiądą się do kolejnego stolika, zgodnie ze swoim „spersonalizowanym” programem. Przed wydarzeniem każdy uczestnik otrzyma swój własny program ze szczegółowym planem pojedynczych spotkań, który zostanie wygenerowany przez nasz innowacyjny software B2BSmartMixer®.

SPOTKANIA DWUSTRONNE

W spotkaniach dwustronnych z wcześniejszą rezerwacjąuczestniczyć będą oficjalne delegacje firm producentów OEMS i firm o istotnym znaczeniu przemysłowym dla polskiej i zagranicznej branży cywilnej i obronnej, określane jako Kluczowi Uczestnicy. Delegacje tych firm zostaną podzielone w zależności od branży i specjalizacji. Producenci i dostawcy, jak również instytucje uczestniczący w wydarzeniu będą mogli przesłać swoje oficjalne zapytanie o spotkanie za pośrednictwem platformy on-line opartej na innowacyjnym softwarze B2BSmartMixer®, która zostanie udostępniona przez Organizatora. Firma będzie miała prawo zaakceptować lub odrzucić skierowaną do niej prośbę o spotkanie. Sesje spotkań dwustronnych trwać będę 16 minut. Podczas spotkań organizator zapewni obecność tłumacza języka polskiego i angielskiego, jeśli uczestnicy spotkania wyrażą taką potrzebę. Przed wydarzeniem każdy uczestnik otrzyma swój własny program ze szczegółowym planem pojedynczych spotkań.

PANELE DYSKUSYJNE

Panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli jednostek będących organizatorami wydarzenia, firm instytucji oraz organów władzy państwowej zaangażowanych w wydarzenie. Uczestniczyć w nich będzie także delegacja z Politechniki Wrocławskiej składająca się z inżynierów absolwentów, doktorantów, wykładowców i studentów z kierunków związanych bezpośrednio z tematem wydarzenia.

KONFERENCJA

Konferencja, podczas której wystąpią przedstawiciele jednostek organizujących wydarzenie, organy administracji publicznej szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, wiodące grupy przemysłowe (polskie i zagraniczne), instytucje z sektora lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz firmy„New Entries”. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski i polski.

OPEN NETWORKING

Open Networking to część wydarzenia, w której wezmą udział wszyscy uczestnicy, którzy potwierdzą swoją obecność. W trakcie trwania networkingu będzie można nawiązać nowe kontakty biznesowe lub zacieśnić kontakty nawiązane w trakcie poprzednich części wydarzenia, jak również obejrzeć atrakcje, jakie organizator zaoferuje uczestnikom.

SPOTKANIA B2B+

Uczestnicy wydarzenia (OEMS, dostawcy, instytucje branżowe, jednostki publiczne, współorganizatorzy i firmy „New Entries”) będą mieli możliwość zaprezentowania się w ramach tzw. „Showroom”.

Dodatkowo dla dostawców, którzy zakupią stoisko wystawiennicze, będzie okazja do odbycia 20-minutowych dwustronnych spotkań z wybranymi i interesującymi dla nich podmiotami w ramach tej części wydarzenia.

W celu zarezerwowania przestrzeni wystawienniczej należy dokonać rejestracji on-line.

 The future of Aviation: More Effective – Less Energy

Myślą przewodnią I-szej Edycji Aeromixer będzie efektywność energetyczna na poziomie procesów produkcji w odniesieniu do uwarunkowań, dotacji publicznych określonych przez Unię Europejską oraz sytuacji w Polsce (obowiązujących przepisów, itp.), ze szczególnym uwzględnieniem celów określonych w Flightpath 2050 oraz w Strategicznej Agendzie Badań i Innowacji (SRIA 2017 – challenge 3), takich jak: budowa silników bardziej efektywnych pod względem zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenie poziomu hałasu, stosowanie biopaliwa, stosowanie produktów wytwarzanych z materiałów poddanych recyklingowi, itd.

Krajem Partnerskim II edycji Civil & Military Aeromixer będą Stany Zjednoczone

Krajem Partnerskim II edycji Civil & Military Aeromixer będą Stany Zjednoczone

MAIN ORGANIZER:

Infodesk: tel. PL/IT: +48 71 338 65 44, tel. PL/EN: +48 71 338 65 66, fax: +48 71 338 65 55, e-mail: info@aeromixer.eu

Realizacja strony trzypunkty.pl