/ Aeromixer

CIVIL & MILITARY AEROMIXER 2018

Nowe wydarzenie dla firm branży lotniczej. Czołowi producenci i dostawcy spotkają się w jednym miejscu i czasie w trakcie krótkich randek biznesowych.

20 marca 2018 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu firma Bosetti Global Consulting organizuje dla cywilnego i obronnego sektora lotniczego wydarzenie Civil & Military Aeromixer – Wrocław 2018 we współpracy z Dolnośląskim Klasterem Lotniczym, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. i Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce.

IDEA

Idea Aeromixer bazuje się na strukturze „speed dating” – „szybkich randek”. Wydarzenie to zrzesza firmy produkcyjne i usługowe z branży lotniczej, zarówno polskie jak i zagraniczne, które chcą przedstawić swoją firmę w celu nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych, dzięki którym możliwa będzie realizacja nowych projektów oraz wspólnych przedsięwzięć, czy też nowych inwestycji w Polsce.

UCZESTNICY

OEMS

Original Equipment Manufacturer(s):
Producenci helikopterów, samolotów i silników do samolotów/helikopterów.

DOSTAWCY (Tier 1, Tier 2, Tier 3)

Producenci komponentów, elementów, osprzętu do samolotów, helikopterów i silników do samolotów/helikopterów oraz dostawcy powiązanych z tym usług (montaż, obsługa/projektowanie linii produkcyjnych, B&R itp.).

Instytucje z branży lotniczej

Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego (np. instytucja wchodząca w skład Politechniki) będące dostawcą produktów i/lub usług dla OEM i Dostawców (Tier 1, Tier 2 i Tier 3).

New Entries

Firmy posiadające zakłady produkcyjne w Polsce, znajdujące się na etapie certyfikacji swoich produktów lub usług przeznaczonych dla branży lotniczej lub które zamierzają rozpocząć procedury certyfikacyjne.

Jednostki publiczne

Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego inne niż te wskazane w kategorii „Instytucje”, tj.: podmioty publiczne; władze na szczeblu lokalnym; uniwersytety/politechniki; izby handlowe; klastry lotnicze, ambasady i przedstawicielstwa polityczne itp.

WYDARZENIE SKŁADAĆ SIĘ BĘDZIE Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI

KONFERENCJA

Konferencja podczas której wystąpią przedstawiciele Jednostek organizujących wydarzenie, organy administracji publicznej szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, wiodące grupy przemysłowe (polskie i zagraniczne), Instytucje z sektora lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz firmy „New Entries”. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski i polski.

PANELE DYSKUSYJNE

Panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Jednostek będących Organizatorami wydarzenia, firm, Instytucji oraz organów władzy państwowej zaangażowanych w wydarzenie. Uczestniczyć w nich będzie także delegacja z Politechniki Wrocławskiej składająca się z absolwentów inżynierów, doktorantów, wykładowców i studentów z kierunków związanych bezpośrednio z tematem wydarzenia.

SEMINARIUM

Seminarium na temat certyfikacji przeznaczone wyłącznie dla firm „New Entries”, tzn. firm posiadających zakłady produkcyjne w Polsce, które są na etapie certyfikacji produktów i usług oraz tych, które zamierzają rozpocząć takie procedury certyfikacyjne.

STOŁY ROTACYJNE B2B

Uczestnicy spotkań przy stołach rotacyjnych będą mieli okazję porozmawiać przede wszystkim z przedstawicielami firm OEMS, Dostawców (Tier 1, 2 i 3), Instytucji z branży lotniczej oraz firm „New Entries”. Każdy stół może pomieścić 7 firm i 1 tłumacza/moderatora (PL/ENG). Jedna sesja spotkania trwać będzie w sumie 11 minut, przy czym każda firma będzie miała 1,5 minuty na przedstawienie się. Tłumacz zapewni wsparcie językowe na żądanie firmy, która wyrazi taką potrzebę. Po zakończeniu danej sesji spotkania uczestnicy przesiądą się do kolejnego stolika, zgodnie ze swoim „spersonalizowanym” programem.

SPOTKANIA DWUSTRONNE

W SPOTKANIACH DWUSTRONNYCH Z WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĄ uczestniczyć będą oficjalne delegacje OEM i firm o istotnym znaczeniu przemysłowym dla branży lotnictwa cywilnego i wojskowego, zarówno polskiego, jak i europejskiego, określane jako Partnerzy Strategiczno-Przemysłowi. Delegacje tych firm zostaną podzielone w zależności od branży i specjalizacji (samoloty, helikoptery, silniki itd.). Dostawcy (Tier 1, 2 i 3) i Instytucje uczestniczący w wydarzeniu będą mogli przesłać swoje oficjalne zapytanie za pośrednictwem platformy on line, która zostanie udostępniona przez Organizatora. Firma będzie miała prawo zaakceptować lub odrzucić skierowaną do niej prośbę o spotkanie. Sesje spotkań dwustronnych trwać będę 20 minut. Czas do dyspozycji na odbycie spotkania wynosić będzie około 15 minut. Podczas spotkań organizator zapewni obecność tłumacza języka polskiego i angielskiego, jeśli uczestnicy spotkania wyrażą taką potrzebę.

SHOW-ROOM

Uczestnicy Wydarzenia (OEMS, Dostawcy, Instytucje branżowe, Jednostki publiczne, Współorganizatorzy i Firmy New Entries) będą mieli możliwość zaprezentowania się w ramach tzw. „Show-roomu”. W celu zarezerwowania przestrzeni wystawienniczej należy dokonać rejestracji on line w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2018 r.

OPEN NETWORKING

Open Networking w której wezmą udział wszyscy uczestnicy, którzy potwierdzą swoją obecność. W trakcie trwania części networkingowej można będzie zacieśnić ewentualne kontakty biznesowe nawiązane w trakcie poprzednich części Wydarzenia, nawiązać nowe kontakty lub po prostu obejrzeć atrakcje, jakie organizator zaoferuje uczestnikom.

 The future of Aviation: More Effective – Less Energy

Myślą przewodnią I-szej Edycji Aeromixer będzie efektywność energetyczna na poziomie procesów produkcji w odniesieniu do uwarunkowań, dotacji publicznych określonych przez Unię Europejską oraz sytuacji w Polsce (obowiązujących przepisów, itp.), ze szczególnym uwzględnieniem celów określonych w Flightpath 2050 oraz w Strategicznej Agendzie Badań i Innowacji (SRIA 2017 – challenge 3), takich jak: budowa silników bardziej efektywnych pod względem zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenie poziomu hałasu, stosowanie biopaliwa, stosowanie produktów wytwarzanych z materiałów poddanych recyklingowi, itd.

WŁOCHY – kraj partnerski AEROMIXER 2018

Krajem Partnerskim I-szej Edycji Civil & Military AEROMIXER będą Włochy. Obecnie włoskie zagłębie lotnicze jest jednym z najważniejszych w Europie, w szczególności firmy, które są zlokalizowane na tym terytorium są firmami produkcyjnymi i świadczącymi usługi w sektorze lotniczym. Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce będzie głównym pośrednikiem między instytucjami usytuowanymi w Polsce i we Włoszech. Jako best practice zostanie przedstawiony lotniczy system przemysłowy „Italia”.

MAIN ORGANIZER:

 

ORGANIZERS:

 
 

MAIN SPONSOR:

 

PLATINUM SPONSOR:

 

GOLDEN SPONSOR:

 

PATRONS:

 

PARTNERS & PATRONS:

 
 
 

MEDIA PATRONS:

 

Infodesk: tel. PL/IT: +48 71 338 65 44, tel. PL/EN: +48 71 338 65 66, fax: +48 71 338 65 55, e-mail: info@aeromixer.eu

Realizacja strony trzypunkty.pl