Potwierdzenie rezerwacji – Civil & Military Aeromixer

Potwierdzenie rezerwacji daje pierwszeństwo dokonującej jej firmie przy rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu w momencie oficjalnego rozpoczęcia procedury rejestracji, zgodnie z regulaminem imprezy, który zostanie opublikowany w terminie do 31.12.2017 r., oraz w zależności od dostępności biletów wstępu.

Potwierdzenie rezerwacji jest bezpłatne i nie zobowiązuje zgłaszającego do dokonania rejestracji swojego uczestnictwa w wydarzeniu.

Informacja na temat nazw i logo firm, które potwierdziły swoją rezerwację uczestnictwa w organizowanej imprezie zostanie opublikowana na platformie on-line w celu usprawnienia procesów organizacyjnych i informacyjnych związanych z przedmiotowym projektem.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGC Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji uczestnictwa i uczestnictwa w wydarzeniu „Civil & Military Aeromixer Wrocław 2018”.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pani/Pana dane będą udostępniane uczestnikom i partnerom wydarzenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rezerwacji uczestnictwa i uczestnictwa w wydarzeniu.

Ważne: Prosimy zweryfikować, czy po kliknięciu przycisku POTWIERDZENIE otrzymali Państwo e-maila potwierdzającego zgłoszenie zainteresowania uczestnictwem, w przeciwnym razie prosimy o kontakt drogą mailową na adres info@aeromixer.eu lub telefoniczny +48 71 338 65 44.

W celu wysłania potwierdzenia rezerwacji prosimy kliknąć na przycisk